flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

порядок відшкодування

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом керівника апарату Новосанжарського районного суду  Полтавської області

№ 1 од/а від 02.01.2013 р.

 

 

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок відшкодування фактичних витрат
на копіювання або друк  документів,
які надаються запитувачам інформації

1.       Ця Інструкція відповідно до статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі - Закон) та постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію» визначає порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів обсягом більше як 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки), які надаються запитувачам інформації Новосанжарським районним судом Полтавської області (далі –  судом).

2.        Працівник суду, який готує інформацію на запит, у разі необхідності здійснення копіювання або друку документів за запитом на інформацію обсягом більш як 10 сторінок, упродовж одного робочого дня з дати отримання запиту повідомляє управління організаційного забезпечення діяльності ТУ ДСА України  в  Полтавській  області, про кількість сторінок, їх формат, наявність в документах інформації з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо, тобто усіх послуг, які підлягають оплаті запитувачем.

3.       Управління організаційного забезпечення діяльності ТУ ДСА України в  Полтавській області не пізніше 24 годин з часу отримання даних про обсяг запитуваної інформації, подає управлінню бухгалтерського обліку та звітності ТУ ДСА України в  Полтавській  області заявку на виписку рахунку для здійснення оплати витрат запитувачем інформації.

4.       Управління бухгалтерського обліку та звітності ДСА України на підставі отриманої заявки здійснює розрахунок фактичних витрат за складовими (додаток 1), оформляє рахунок за формою (додаток 2) та упродовж одного робочого дня, а у разі продовження строку на надання інформації протягом двох робочих днів, передає його до управління організаційного забезпечення діяльності ДСА України для надання його запитувачу інформації.

5.       Сума відшкодування фактичних витрат має здійснюватися в межах граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року N 740.

6.       Оплата рахунку на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, здійснюється через установи банків чи відділення зв’язку за реквізитами, зазначеними в рахунку (додаток 2).

7.       Після надходження коштів на рахунок ТУ ДСА України в  Полтавській  області від запитувача інформації, управління бухгалтерського обліку та звітності ТУ ДСА України  в  Полтавській області  повідомляє службовою запискою управління організаційного забезпечення діяльності ТУ ДСА України  в  Полтавській  області з зазначенням дати надходження коштів на рахунок ДСА України.

8.       Управління організаційного забезпечення діяльності ТУ ДСА України в  Полтавській  області упродовж 24 годин з часу отримання інформації про оплату повідомляє про даний факт суд, що готує запитувану інформацію. Не пізніше двох робочих днів з дня отримання повідомлення суд надає копії документів до управління організаційного забезпечення діяльності ТУ ДСА України  в  Полтавській  області.

9.        Інформація надається запитувачу у строки визначені законодавством про доступ до публічної інформації.

10.   Відповідь на запит на інформацію обсягом більше як 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки) не надається у разі відмови запитувача від оплати витрат, пов’язаних із наданням такої відповіді.                                                                          Відмовою вважається ненадходження протягом 20 днів від дати видачі рахунку (додаток 2) коштів на реєстраційний рахунок ТУ ДСА України  в  Полтавській  області, про що управління бухгалтерського обліку та звітності ТУ ДСА України в   Полтавській області повідомляє службовою запискою управління організаційного забезпечення діяльності ТУ ДСА України в  Полтавській  областя,  що  в  свою  чергу  повідомляє суд.

Додаток 1

Розмірифактичнихвитрат накопіюванняабодрукдокументів

Послуга, щонадається

Нормивитрат за виготовленняоднієї
сторінки

Копіюванняабодруккопійдокументів формату А4 та меншогорозміру (в тому числідвостороннійдрук)

0,1 відсотокрозмірумінімальноїзаробітної плати

Копіюванняабодруккопійдокументів формату А3 та більшогорозміру (в тому числідвостороннійдрук)

0,2 відсоткарозмірумінімальної
заробітної плати

Копіюванняабодруккопіїдокументів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритоюінформацієюміститьсяінформація з обмеженим доступом, щопотребуєїївідокремлення, приховуваннятощо (в тому числідвостороннійдрук)

0,3 відсоткарозмірумінімальноїзаробітної плати

 

 

 

Додаток 2

 

Надавач послуг:                 

Реєстраційний рахунок:           

МФО банку:                              

Код ЄДРПОУ:                          

Платник:                _______________________________________________________

                                  _____________________________________________________

 

РАХУНОК №_______

від ____           ________________   20 ____року

 

з/п

Найменування

Вартість виготовлення 1 сторінки

(без ПДВ), грн.

Кількість сторінок од.

Ціна

(без ПДВ), грн.

1.

Витрати на копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру

 

 

 

2.

Витрати на копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру

 

 

 

3.

Витрати на копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацію міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо

 

 

 

 

РАЗОМ

 

 

 

 

Всього до сплати:  ______________________________________________________

______________________________________________________________________

                                                              (сума прописом)

 

Керівник  ________________                      Головний бухгалтер  ________________

(підпис)                                  (підпис)